3. DECEMBER MEDNARODNI DAN HENDIKEPIRANIH

 

SPOROČILO ZA JAVNOST – 3. DECEMBER MEDNARODNI DAN HENDIKEPIRANIH

Danes, 3. decembra 2010, ENIL – Evropska mreža za neodvisno življenje in YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa obeležuje mednarodni dan hendikepiranih. Hendikepirani predstavljamo približno 10 % svetovnega prebivalstva, oziroma 650 milijonov posameznikov. Pogosto se družba ne zaveda izzivov, s katerimi se soočamo. Hendikepirani ta dan posvetimo praznovanju naših posebnih potreb, s tem v družbi poskušamo spodbujati razumevanje naših vprašanj, kot so vprašanja človekovih pravic in kako aktivirati podporo dostojnemu življenju, ki si ga zaslužimo. Prizadevamo si tudi za vključitev oseb s hendikepom v vse družbene sfere. Zahtevamo, da prave demokracije s svojim delovanjem omogočijo polno sodelovanje vseh državljanov v družbi.

 

Mi, hendikepirani, uporabniki in uporabnice neodvisnega življenja poudarjamo primarno vlogo nacionalnih Vlad pri implementiranju Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih, in sicer na področjih:
Opolnomočenja uporabnikov neodvisnega življenja;

Vzpostavljanja dostopnosti objektov in okolja številne javne stavbe so še vedno nedostopne, poleg tega se vsi pomembnejši dokumenti še vedno izdajajo v oblikah, ki niso dostopne senzorno in intelektualno oviranmi osebam;


Omogočanje rednega šolanja in zaposlovanja tudi za hendikepirane
kar predstavlja uresničevanje socialne pravičnosti in s tem ustvarjanje družbo enakih možnosti in enakopravnosti;

Implementacija Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki opredeljuje osebno asistenco hendikepiranih!

Klaudija Poropat

Predsednica YHD

 

Jamie Bolling

Izvršna direktorica ENIL

 

 

 

Leave a comment